aktualności

Konferencja metodyczna pt. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach - podsumowanie

śr, 22.03

15 marca br., odbyła się Konferencja metodyczna pt. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach. Spotkanie otworzyła JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. ANSB oraz dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego mgr Marzenna Piwowar- Zrazek. Następnie dobyły się wystąpienia:

  • Wołanie o wartości! Alarm dla współczesnego wychowania - dr Mirosław Wójcik
  • Drama – modelowanie zachowań ucznia w wychowaniu do wartości - Hanna Jastrzębska-Gzella
  • Rola literatury w wychowaniu do wartości, spotkanie z pisarką, autorką książek dla dzieci i młodzieży Dorotą Combrzyńską-Nogalą, prowadzący dziennikarz Łukasz Saptura
  • Występ studentów ANSB przygotowany pod kierunkiem wykładowców dr Jolanty Flanz i mgr Agnieszki Gołębieskiej - Wesołowski

Po części konferencyjnej odbyły się warsztaty: Dramowe drogowskazy w wychowaniu do wartości poprowadzone przez Hannę Jastrzębską-Gzellę oraz Plan Daltoński jako narzędzie kształtowania cennych dla dzieci i młodzieży kompetencji oraz wartości wychowawczych” poprowadzone przez Jagodę Przybysz, Emilię Leśniewską oraz Elżbietę Zaletę.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy a także metodycy CREWŁ i studenci naszej Uczelni.

Fotorelacja