aktualności

Wizyta Przedstawicieli środowiska akademickiego Ukrainy

śr, 29.03

W dniach od 26 marca do 1 kwietnia br., w naszym regionie przebywała sześcioosobowa Delegacja przedstawicieli środowiska akademickiego Ukrainy; Goście byli reprezentantami:

-Narodowej Akademii Pedagogicznych Nauk Ukrainy (NAPN),

-Charkowskiego Narodowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. G.S. Skoworody (ChNPU),

-Instytutu Pedagogicznej Oświaty i Oświaty Dorosłych NAPN Ukrainy z Kijowa  (IPOiOD),

-Instytutu Ochrony Zdrowia Dzieci i Młodzieży Narodowej Akademii Medycznych Nauk Ukrainy w Charkowie.

28 marca br., odbyła się wizyta w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Celem spotkania było:

1) bezpośrednie poznanie Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego; w tym kierunków kształcenia;  spotkanie z kadrą ANSB oraz ze studentami;

2) kontynuowanie oraz rozszerzenie współpracy akademickiej miedzy ANSB i wyżej wymienionymi ośrodkami naukowymi i akademickimi, a także Pedagogicznym Towarzystwem Naukowym ,,Polska-Ukraina”; ANSB posiada umowy o współpracy między innymi: z Instytutem Oświaty Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych im.  Iwana Zjaziuna NAPN Ukrainy w Kijowie (marzec 2020r.) a także Charkowskim Uniwersytetem  (listopad 2021r.);

3) rozważenie realizacji trzyletniej innowacji, ,,Uczymy się przez działanie i odkrywanie”, inspirowanej projektem ukraińsko-amerykańskim - ,,Intelekt Ukrainy”, w edukacji wczesnoszkolnej, w wybranej szkole podstawowej naszego regionu. Przewiduje się spotkania z przedstawicielami nadzoru pedagogicznego Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego i szeroko pojętego środowiska edukacyjnego/społeczności lokalnej.

Goście zza wschodniej granicy zwiedzili Muzeum Historii Skierniewic i Dworek Konstancji Gładkowskiej; poznali także walory Łowicza oraz Nieborowa, złożyli wizytę w Urzędzie Gminy w Nieborowie i spotkali się z Wójtem Gminy.

Fotorelacja