Pomoc dla studentów niepełnosprawnych
Student

Pomoc dla studentów niepełnosprawnych

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

Stypendia i zapomogi Dom Studenta