Erasmus krok po kroku

krok 1

Wybór Uczelni

Sprawdź informację o Erasmusie na stronie internetowej uczelni, do której chcesz pojechać:

 • termin przesłania dokumentów,
 • program studiów,
 • kalendarz roku akademickiego,
 • zakwaterowanie.
1. wybór uczelni
krok 2

Zgłoszenie na wyjazd

Standardowe formularze programu Erasmus+:

 • Application Form - formularz zgłoszeniowy,
 • Transcript of Records - wykaz wszystkich najważniejszych zaliczeń uzyskanych w uczelni macierzystej (niektóre uczelnie zagraniczne mogą zażądać przesłania takiego dokumentu),
 • Learning Agreement for Studies - porozumienie o programie studiów, czyli umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie,
 • Accommodation Form - formularz zakwaterowania, potrzebny, jeśli uczelnia zagraniczna oferuje możliwościach zakwaterowania w domu studenta. Jeśli nie ma takiej opcji, uczelnia zagraniczna może udzielić informacji o innych możliwościach zakwaterowania (np. wynajmie pokoi, mieszkań).
   
  Powyższe dokumenty należy dokładnie wypełnić, uzyskać akceptację programu zajęć ze strony koordynatora ECTS (Dyrektora Instytutu), dołączyć zdjęcie i złożyć w Biurze Współpracy  Zagranicą u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.
2. zgłoszenie
krok 3

Letter of Acceptance

Zaświadczenie o przyjęciu na studia otrzymasz z uczelni partnerskiej na adres mailowy, wskazany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym.

3. letter of acceptance
krok 4

Informacja o koncie osobistym

W trakcie wypełniania formularzy aplikacyjnych pamiętaj o wypełnieniu formularza Oświadczenie o numerze konta, który należy złożyć zanim zostanie podpisana umowa z ANSB. Podaj w nim:

 • pełną nazwę banku,
 • oddział banku,
 • numer konta osobistego (złotówkowe i walutowe).

 

info o koncie
krok 5

Ubezpieczenia

Wystąp o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dokumentu potwierdzającego obowiązkowe ubezpieczenie medyczne.

W ramach ubezpieczenia Polacy podejmujący studia w kraju Unii Europejskiej uprawnieni są do korzystania ze wszystkich usług medycznych, niezbędnych do tego, by stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres nauki. Oznacza to, że będziesz mógł leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach (jak turyści), ale otrzymasz też pomoc w przypadku przewlekłej choroby czy konieczności skorzystania z porad lekarzy specjalistów, jak również wykonania – na koszt ubezpieczyciela – niezbędnych badań okresowych. W każdym z państw UE/EOG obowiązują inne zasady udzielania świadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań przyjętych w danym kraju, dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby uzupełnić ubezpieczenie obowiązkowe o OC (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) i NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), możesz wykupić dodatkowo Kartę Euro<26 lub legitymację ubezpieczeniową ISIC – International Student Identity Card.

ubezpieczenia
krok 6

Test biegłości językowej i kurs językowy (OLS – Online Linguistic Support)

Musisz wypełnić test, jeżeli jeden z dostępnych w OLS języków jest językiem nauki lub praktyki (angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki, włoski, inne dodatkowe języki).

Test biegłości językowej i kurs językowy (OLS – Online Linguistic Support)
krok 7

Umowa z Uczelnią

Zawrzyj umowę z Rektorem ANSB. Upoważni Cię ona do otrzymania dofinansowania w ramach programu Erasmus+ oraz zobowiąże m.in. do:

 • odbycia studiów w deklarowanym okresie,
 • zgłaszania wszelkich zmianach w programie studiów,
 • dostarczenia z uczelni przyjmującej dokumentu potwierdzającego odbycie studiów oraz uzyskanie odpowiednich zaliczeń,
 • złożenia raportu uczestnika
  (sprawozdanie on-line),
 • wykonania pierwszego i drugiego testu biegłości językowej.
Umowa z uczelnią
krok 8

W trakcie pobytu za granicą

Zarejestruj się w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować i udzielić Ci niezbędnych informacji oraz pomocy.

Podczas przebywania w zagranicznej uczelni partnerskiej zawsze możesz zgłosić się też po radę lub pomoc do Koordynatora programu Erasmus+ w ANSB.

W trakcie pobytu za granicą
krok 9

Zmiany w Learning Agreement

W trakcie pobytu na uczelni partnerskiej może okazać się, że konieczne jest wprowadzenie zmian do Learning Agreement. Musisz wtedy wypełnić część LA During the Mobility i uzyskać podpisy z uczelni przyjmującej i uczelnię wysyłającej.

Zmiany w Learning Agreement
krok 10

Rozliczenie wyjazdu po powrocie

Po powrocie do kraju należy dostarczyć uczelnianemu koordynatorowi dokumenty wydane przez uniwersytet zagraniczny, poświadczające odbycie i zaliczenie okresu studiów – oryginał wykazu zaliczeń (Transcript of Records) oraz zaświadczenie potwierdzające okres studiów w uczelni zagranicznej lub, jeśli to była praktyka, Certyfikat z odbytej praktyki.

Po powrocie należy również wypełnić Indywidualny Raport uczestnika oceniający pobyt zagraniczny. Link do raportu otrzymasz drogą mailową zaraz po powrocie ze stypendium (wiadomość generowana automatycznie przez system EU Survey). Należy również wypełnić drugi test językowy w systemie OLS poziomujący znajomość m.in. takich języków jak: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski, lub inne dodatkowe języki, udostępnione w platformie Online Linguistic Support (OLS).

Rozliczenie wyjazdu po powrocie
krok 11

Podziel się doświadczeniami

Koordynator programu poprosi Cię o podzielenie się doświadczeniami, zebranymi podczas wyjazdu. Mogą one pomóc młodszym kolegom, dopiero wybierającym się na stypendium programu Erasmus+, łatwiej przebrnąć przez całą procedurę.

Podziel się doświadczeniami
Polityka prywatności Rozkłady zajęć