Student

Erasmus+

Wszystko o programie
Erasmus krok po kroku Stypendium Dokumenty ramowe Dla wyjeżdżających Erasmus+ KA171(2021-2027) aktualności

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności

mgr Aneta Jabłońska
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

telefon

+48 46 834 40 28

godziny przyjęć

pon. - pt. 8:00 - 14:00
pokój 128 (budynek 64C)

Erasmus+ to międzynarodowym program wymiany studentów między uczelniami, umożliwiający realizację części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej.

Podczas pobytu realizowany jest program studiów zatwierdzony wcześniej przez Koordynatora ECTS. Dokładny termin wyjazdu i jego długość zależy od ustaleń z konkretną uczelnią.

 

Dlaczego warto wyjechać?

Udział w programie to niezapomniana przygoda i szkoła życia, która pozwala na pogłębiane znajomości języków obcych, zdobycie wiedzy niemożliwej do uzyskania w innym miejscu, poznanie innych kultur oraz nawiązanie kontaktów i przyjaźni z osobami z całej Europy, a nawet świata. Dodatkowo, w przyszłości takie doświadczenie przyczyni się do podniesienia Twojej wartości na rynku pracy!

Kto może wyjechać?

Wszyscy studenci ANSB studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli pierwszy rok studiów I stopnia.

 

Gdzie można wyjechać?

Sprawdź ofertę wyjazdową dla Twojego kierunku studiów dostępną na stronie internetowej ANSB.

Uczelnie partnerskie

Ile razy można wyjechać?

Wielokrotnie – „kapitał mobilności” to 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Czas wyjazdów na studia i praktyki sumuje się. Stypendia zrealizowane wcześniej w ramach programów LLP-Erasmus, Erasmus+ są uwzględniane w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 6-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach I stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 6 miesięcy na I stopniu, ale już na 12 miesięcy na II stopniu studiów.

Jak ubiegać się o wyjazd?

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się głównie wiosną. Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w przypadku wyjazdów na studia w roku akademickim 2023/2024:

do 30 kwietnia 2023,
do 31 października 2023 – rekrutacja uzupełniająca (jedynie tam, gdzie zostaną wolne miejsca).

Pobierz formularz lub odbierz go w Biurze współpracy z zagranicą.
Wypełnione formularze przyjmowane są przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+.

Zobacz jak wygląda
wyjazd krok po kroku.
Wszystko wyjaśniamy

erasmus krok po kroku

erasmus krok po kroku

Dokumenty ramowe

Komisja Europejska przyznała Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego Kartę Programu Erasmus+ na cały okres trwania Programu 2021 - 2027. Dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia w międzynarodowym programie wymiany studentów i pracowników.

Warto podkreślić, iż Uczelnia spełnia szereg wymogów oraz posiada procedury dopasowane do międzynarodowych standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w Programie, który otwiera przed studentami i pracownikami wiele możliwości tak zawodowych jak i personalnych.

Program Erasmus + KA171 realizacja 2022-2025

W ramach umowy 2022-1-PL01-KA171-000072438 na okres od 2022-08-01 do 2025-07-31 pomiędzy ANSB, a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ Uczelnia realizuje mobilności z Ukrainy.

 

W ramach tej umowy z każdej ze wskazanych w projekcie uczelni partnerskich możliwa jest realizacja:
  • przyjazdów na studia (od 2-12 miesięcy)
  • przyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

Podział na typy mobilności:
  Przyjazdy studentów na studia (SMS) Przyjazdy pracowników (STA)
Liczba mobilności Liczba mobilności
Ukraina 4 7

 

FINANSOWANIE

Stawki stypendialne w projektach KA171-2022:
  • Mobilność studentów przyjeżdżających do ANSB: 800 euro/miesiąc
  • Mobilność pracowników przyjeżdżających do ANSB: 140 euro/dzień.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują ryczał na pokrycie kosztów podróży, zgodnie z kalkulatorem odległości KE. Szczegółowa alokacja 2022

 

Ryczałt na podróż
Kraj partnerski Odległość wg. kalkulatora KE Ryczałt na podróż Ryczałt na podróż Green Travel
Ukraina Lwów 100-499 km 180 EURO 210 EURO
Zhytomyr 500 19999 km 275 EURO 320 EURO

 

Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu Erasmus+ KA171 odbywa się na uczelniach wysyłających zgodnie z zasadami programu Erasmus+.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Biurze Współpracy z Zagranicą - ul. Stefana Batorego 64C, pok. 128 w budynku C (ajablonska@ansb.pl)

 

Incoming students