Senat
Uczelnia

Senat

Senat to najwyższy organ kolegialny Uczelni. Do kompetencji Senatu należy między innymi uchwalanie Statutu, regulaminów, kierunków działalności oraz strategii rozwoju Uczelni.

Senat ustala także zasady działania Uczelni w zakresie wykonywania jej podstawowych zadań. Senat ocenia działalność Uczelni, podejmuje kluczowe uchwały w sprawach kształcenia, wyraża opinie w sprawach związanych z działalnością Uczelni.

zobacz uchwały Senatu

Skład Senatu PUSB V Kadencji

 1. dr Elżbieta Stokowska-Zagdan - Rektor PUSB
 2. dr Barbara Dembowska - Prorektor ds. kształcenia
 3. dr Joanna Soin – Dziekan Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego
 4. prof. dr hab. inż. Wojciech Mielicki - Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
 5. dr Piotr Miller - Dziekan Kolegium Społeczno-Ekonomicznego
 6. dr Alojzy Pilich - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie
 7. dr Anna Traut-Seliga - Koordynator Festiwalów Nauki PUSB
 8. dr Małgorzata Wojciechowska
 9. mgr inż. Jacek Śmiłowski - Kanclerz
 10. mgr Kinga Kwiatkowska
 11. mgr inż. Łukasz Rybak
 12. mgr Ewa Filecka-Kowalczyk
 13. Klaudia Antosz
 14. Anna Lewandowska
 15. Amelia Skrzypczyńska
Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne Rada Uczelni