Wydawnictwo
Nauka

Wydawnictwo

Informacje

Pozycje Wydawnicze

„Edukacja jako szansa na integrację społeczną”, to praca prezentująca artykuły naukowców, specjalistów zajmujących się problematyką związaną z szeroko pojętą edukacją, perspektywami jej rozwoju i ewentualnymi zagrożeniami oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Publikacja zwraca uwagę na zależności występujące pomiędzy edukacją a otoczeniem makroekonomicznym kształtującym politykę edukacyjną, zawiera szczegółowe informacje na temat systemu doskonalenia zawodowego, doradztwa i innych rozwiązań w zakresie zdobywania wykształcenia i dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – wykładowców, studentów, przedsiębiorców oraz wszystkich, którzy interesują się problemami makroekonomicznymi.

Publikacja "Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka", to monografia składająca się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy gospodarki finansowej gminy, natomiast druga analizy finansowej przedsiębiorstwa. Książka ta może być wykorzystana w praktyce gospodarczej oraz dydaktyce akademickiej dla studentów ekonomii, administracji, socjologii, zarządzania.

Konferencje