Uczelnia

Niepełnosprawność intelektualna

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Akademia Nauk Stosowanych stara się tworzyć środowisko akademickie dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością intelektualną ANSB zapewnia Ci udogodnienia takie jak:

  • Dostosowanie wykładów do Twoich indywidualnych potrzeb na pisemny wniosek złożony do BON. Usprawnienia mogą dotyczyć np. wydłużenie czasu na przygotowanie prac etapowych, zezwolenie na uczestniczenie na zajęciach online i inne, które możesz ustalić z Koordynatorem ds. dostępności.
  • Dostosowanie egzaminów do Twoich indywidualnych potrzeb na pisemny wniosek złożony do BON. Usprawnienia mogą dotyczyć np. wydłużenia dla Ciebie czasu trwania egzaminu lub zaliczenia, zamiana formy egzaminu lub zaliczenia pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny i inne, które możesz ustalić z Koordynatorem ds. dostępności.
  • Dostosowanie architektoniczne ciągów komunikacyjnych do potrzeb OZN (specjalistyczna farba, kontrastowe obramowania drzwi).
  • Na stronie www ANSB dostępny jest Wirtualny Asystent Toku Studiów (WAOTS) oraz Wirtualny Asystent Rekrutacji (WAR) , który dostosuje rodzaj komunikacji do Twoich szczególnych potrzeb.
  • Wzory pism i dokumentów związanych z tokiem studiów sporządzone zostały dla Ciebie w języku prostym do czytania i rozumienia.
  • Bezpłatne wsparcie psychologiczne w siedzibie Stowarzyszenia Wspólna Troska przy ul. Batorego 64H, 96-100 Skierniewice.

 

 

Niepełnosprawność słuchu