Uczelnia

Wsparcie architektoniczne

Kontakt

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Udogodnienia architektoniczne

ANSB dąży do tworzenia otoczenia, w którym studenci,  niezależnie od swoich potrzeb, będą mogli poruszać się swobodnie po terenie kampusu oraz w budynkach ANSB. W celu usprawnienia samodzielnego poruszania się po uczelni oraz uczestniczenia w akademickiej społeczności przez osoby borykające się z różnego typu problemami, na terenie uczelni dostępne są następujące udogodnienia architektoniczne:

 

 • Parkingi dla osób z niepełnosprawnościami

  Na terenie kampusu ANSB znajduje się 7 miejsc parkingowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce parkingowe oznaczone jest niebieskim kolorem nawierzchni z białym malowanym znakiem osoby na wózku inwalidzkim oraz pionowym niebieskim znakiem z białym symbolem osoby na wózku inwalidzkim.

  Położenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na naszym kampusie:

  Budynek F- Przy wejściu znajduje się 1 miejsce parkingowe

  Budynek C- Przy wejściu znajduje się 1 miejsce parkingowe

  Budynek Dom Studenta- Przy wejściu znajduje się  1 miejsce miejsce parkingowe

  Plac parkingowy za Budynkiem C- Za budynkiem C niedaleko stowarzyszenia „Wspólna Troska” znajdują się  4 miejsca miejsce parkingowe

 

 • Plany tyflograficzne

  ANSB umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym swobodną nawigację po kampusie za pomocą planów tyflograficznych, które przekazują najważniejsze informacje o rozmieszczeniu budynków, dróg, pomieszczeń i innych ważnych elementów kampusu.

  Główny plan tyflograficzny informujący o rozmieszczeniu budynków i dróg znajduje się w odległości około 20 metrów od bramy wjazdowej od ulicy Batorego po prawej stronie chodnika. Plany tyflograficzne dotyczące rozmieszczenia pomieszczeń na danym piętrze znajdują się na każdym piętrze w holu w Budynku C, E i F

 

 • Oznaczenia i informacje

  Dla zapewnienia swobodnego przemieszczania się i orientacji na terenie ANSB umieszczone są wyraźne drogowskazy kierujące do istotnych punktów oraz oznaczenia w formie tabliczek. Drogowskazy są w kolorze szarym ulokowane przy drodze na terenie kampusu ANSB. Oznaczenia wind, toalet oraz sal dydaktycznych w formie tabliczek koloru biało- pomarańczowego znajdują się w pobliżu odpowiednich drzwi. Tabliczki występują w dwóch wariantach, jedna zawiera informację w języku polskim dla osób widzących oraz druga w alfabecie Braille’a  dla osób niewidzących lub słabowidzących.

 

 • Balustrady i nakładki

  W każdym budynku tj. Budynek C, E i F na klatkach schodowych znajdują się balustrady ochronne, na których przymocowane są nakładki z oznaczeniami w alfabecie Braille'a wskazującymi odpowiednie piętro.

 

 • Winda

  Nasze budynki wyposażone są w windy, które umożliwiają dostęp do różnych kondygnacji przez osoby z niepełnosprawnością lub osoby posiadające trudności z poruszaniem się.

 

 • Toalety

  W każdym budynku na każdym piętrze znajdują się minimum 3 toalety w tym damska, męska oraz przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami zapewniająca przestrzeń i bezpieczeństwo. W toaletach dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się specjalistyczne przyciski SOS wspomagane systemem radiowym umożliwiające wezwanie pomocy. Przycisk ten przekaże sygnał do portierni skąd zostanie oddelegowana osoba do udzielenia pomocy. Możliwe jest również odwołanie alarmu w przypadku, gdy zagrożenie ustało lub pomoc została wezwana przypadkowo. 

 

 • Rampa podjazdowa i podjazdy

  Każdy z budynków posiada przy głównym wejściu podjazdy dla osób z niepełnosprawnością umożliwiające swobodny dostęp do wejścia do budynku.

  Dodatkowo na terenie naszej uczelni dostępna jest  mobilna rampa podjazdowa i jest do dyspozycji w Auli Budynek E. Dzięki niej każda osoba z niepełnosprawnością ruchu może przemieścić się na podest mównicy podwyższony aż o 50 cm. 

  Wymiary rampy wynoszą:  76x240 cm

 

 • Oznaczenia powierzchni szklanych

  W każdym z trzech budynków ANSB, powierzchnie szklane zostały oznaczone w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szczególności dla osób słabowidzących pozwalając im zidentyfikować przeszkodę i minimalizując ryzyko kolizji.

 

 • Oznaczenia schodów

  Zwiększając bezpieczeństwo na schodach zastosowane zostały nakładki krawędziowe. Oznaczenia te nie tylko zwiększają kontrast wizualny pomiędzy stopniami a otoczeniem, ale również pomagają w orientacji i minimalizują ryzyko upadku wskazując granice pierwszego i ostatniego stopnia schodów.

 

Wsparcie cyfrowe Wsparcie w studiowaniu