Uczelnia

Wsparcie w studiowaniu

Kontakt

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Pomoc edukacyjna

Studenci Akademii Nauk Stosowanych mają możliwość skorzystania bądź wypożyczenia specjalistycznego sprzętu jaki oferuje ANSB. Dzięki temu otrzymasz potrzebne Ci wsparcie na każdym etapie studiowania.

Sprzęt do indywidualnego wsparcia procesu studiów podlegający wypożyczeniu:

  • Pętle Indukcyjne -Systemy wspomagania słuchu, poprawiający komfort słyszenia oraz jakość dźwięku osobom słabo słyszącym i niesłyszącym , które korzystają z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego wyposażonego w cewkę Telefoniczną (T). Pętla nie przekazuje hałasu z sali (szepty, szumy, szeleszczące kartki). Pętla przenośna nie wymaga stałego montażu, dzięki czemu może być wykorzystywać na terenie całej uczelni.
  • Lupa elektroniczna powiększająca-Działa na zasadzie kamery, która przenosi obraz odpowiednio go powiększając.
  • Laptop- Specjalistyczny laptop z oprogramowaniem SuperNova przeznaczonym do powiększania zawartości ekranu.
  • Dyktafon- Służący do rejestracji dźwięku i jego ponownego odtworzenia.

 

W celu wypożyczenia sprzętu do indywidualnego wsparcia procesu studiów należy

skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. dostępności.

Dostosowanie zajęć do potrzeb studentów


Proces kształcenia (wykładów) może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta na pisemny wniosek złożony do BON. Dostosowanie procesu kształcenia ma zastosowanie do studentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kandydatów na studia.

Ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną odpowiedzialną za dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej jest Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami (BON). Komplet dokumentów, wnioskujący składa do BON, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wdrożenia adaptacji, natomiast kandydat na studia – na etapie rekrutacji.

W ramach dostosowania zajęć do potrzeb studentów w oparciu o rekomendacje Koordynatora ds. dostępności przygotowaną na podstawie zgromadzonych przez niego informacji i dokumentów, możliwe jest m. in. :

zezwolenie na pomoc asystenta przy wykonywaniu zadań manualnych,
udostępnianie materiałów do zajęć odpowiednio wcześniej,
udostępnianie materiałów do zajęć w formie elektronicznej możliwej do edycji w zakresie powiększania widoku, zwiększania kontrastu, zwiększenia/zmniejszenia jasności, korekty barw itp.,
przesunięcie akcentu z zadań słuchowych i mówionych na zadania pisemne podczas zajęć oraz zaliczeń
zezwolenie na nagrywanie zajęć
zezwolenie na uczestniczenie na zajęciach online,
wydłużenie czasu na przygotowanie prac etapowych (zaliczeniowych), podział materiału do zaliczenia lub obszernych prac etapowych (zaliczeniowych) na mniejsze części.
inne określone w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 21/2023 Rektor ANSB z dnia 26.06.2023 r.
 

Szczegółowy zakres i procedury stosowania zostały określone w Zarządzeniu Nr 21/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego z dnia 26.06.2023 r.  w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej.

 

 

Wsparcie architektoniczne Wsparcie w egzaminach