Kandydat

Kierunki

Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

dostępne moduły:

Funkcjonowanie i finansowanie przedsiębiorstw

Rachunkowość i podatki

Studia II stopnia: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

dostępne moduły:

Menedżer usług publicznych

Menedżer procesów biznesowych

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Zarządzanie

dostępne moduły:

Nowoczesne zarządzanie Biznesem

Zarządzanie usługami TSL (Transport Spedycja Logistyka)

Instytut Nauk Informatyczno-Technicznych

Studia I stopnia: Inżynier
Stacjonarne, Niestacjonarne

Informatyka

dostępne moduły:

Grafika i przetwarzanie danych

Bezpieczeństwo sieci i systemów

Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Administracja

dostępne moduły:

Samorząd terytorialny

Administracja gospodarcza

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dostępne moduły:

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Pilot mechanik samolotu ultralekkiego

Instytut Nauk Przyrodniczych

Studia I stopnia: Inżynier
Stacjonarne, Niestacjonarne

Ogrodnictwo

dostępne moduły:

Kształtowanie terenów zieleni

Produkcja ogrodnicza

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Instytut Nauk Społecznych

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Pedagogika

dostępne moduły:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pedagogika szkolna z edukacją medialną

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Studia II stopnia: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Pedagogika

dostępne moduły:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

Pedagogika szkolna z edukacją medialną

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką społeczną

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia jednolite magisterskie: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne

Studia II stopnia: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Kreator kierunków Rekrutacja