Baltic University Programme
Pracownik

Baltic University Programme

Kontakt

Magdalena Michalak-Charun
Pełnomocnik Rektora
ds. współpracy z zagranicą

Baltic University Programme (BUP) to utworzona w 1991 roku międzynarodowa sieć akademicka, której uczestnikami są uczelnie wyższe w krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Obecnie jest to jedna z największych sieci uniwersyteckich na świecie zrzeszająca około 90 instytucji członkowskich.

Celem BUP jest wsparcie uczelni wyższych w szerzeniu wiedzy na temat szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, ekologicznego i społecznego w Regionie Morza Bałtyckiego. Program oparty jest na współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi, ale także innymi instytucjami społecznymi np. władzami lokalnymi oraz organizacjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w wymienionym regionie.

Baltic University Programme jest programem interdyscyplinarnym skupiającym wszystkie rodzaje uczelni – humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i ekonomiczne, uniwersytety rolnicze i medyczne.

Baltic University Programme koordynowany jest na poziomie międzynarodowym przez Sekretariat BUP na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

W Polsce krajowe Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego znajduje się na Politechnice Łódzkiej.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Baltic University Programme a Akademią Nauk Stosowanych Stefana Batorego umożliwia naszym studentom i nauczycielom korzystanie z wszystkich form kształcenia dostępnych w ramach Baltic University Programme, tj. kursów, szkoleń i konferencji organizowanych w Polsce, ale także w innych krajach należących do sieci uniwersyteckiej BUP.

Kursy

Kursy w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w semestrze letnim i będą dotyczyły między innymi następujących zagadnień: zrównoważony rozwój społeczności, tworzenie zrównoważonych społeczności, środowisko Morza Bałtyckiego, podstawowa nauka o środowisku, English for Environmental Science. Kursy poprowadzą dr Anna Traut–Seliga, dr Małgorzata Potoczna, dr Aleksandra Stankiewicz, dr Cezary Brzeziński i mgr Magdalena Michalak-Charun.

Materiały

Oficjalnym językiem Baltic University Programme jest język angielski. W tym języku dostępne są wszystkie materiały zapewniane w ramach Programu (publikacje, książki, prezentacje multimedialne, oraz oficjalna strona BUP). W ANSB publikacje i książki dostępne są w Bibliotece (budynek 64E).

BUP aktualności:
Data publikacji: 06.07.2022

The Baltic University Programme together with Kaunas University of Technology announces

the 4th International conference “Sustainable Consumption and Production: How to Make it Possible”

In order for the EU economy to grow sustainably, we need to save our resources by using them wisely. It is clear that the linear model of economic growth used in the past can no longer meet the needs of modern societies in a globalized world. The future cannot be built on the principle of 'take, produce, throw away'. Many natural resources are finite, so we need to find a way to use them both environmentally sound and economically. In addition, the optimal use of resources is in the economic interest of the business. The aim of the circular economy is to maintain the value of products and materials for as long as possible, to reduce waste and to use as few resources as possible, and to keep resources in the economic cycle so that they can be re-used to create new value.

During the conference it is intended for researchers to examine the challenges arising when transforming economy and societies according to the European Green Deal roadmap.

This will be a hybrid conference; there will be the possibility to participate online. The conference takes place in Kaunas, Lithuania, on 10-11 November 2022 and will be held in English. More information about the conference and information about the application process will be available on the BUP website soon.

Visit the BUP website and read the news article about the conference (the information will be updated continuously).

Komisja wyborcza Biblioteka