Uczelnia

Wsparcie cyfrowe

Kontakt

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

Batorego 64E pok. E10

 

Projekt "APERTUS Uczelnia dostępna dla wszystkich" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jego główne cele dotyczą poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dla OzN (osób z niepełnosprawnościami)

 

Strona naszej Uczelni dostosowana jest do potrzeb osób posługujących się Polskim Językiem Migowym, W prawnym dolnym
rogu widnieje ikona, dzięki której istnieje możliwość bezpośredniego skontaktowania się z Tłumaczem Języka Migowego bądź za
pośrednictwem strony internetowej tłumacz.migam.org.. Połączenie z tłumaczem PJM usprawni przeprowadzenie rozmowy z
pracownikami w każdym dziale funkcjonującym na ANSB tj. Biuro Obsługi Studenta, Biblioteka, Biuro Karier.


Na stronie Naszej Uczelni dostępny jest również Wirtualny Asystent Rekrutacji oraz - Wirtualny Asystent Obsługi Toku Studiów.
Każdy z nich jest systemem automatyzacji interakcji opartym o sztuczną inteligencję i usprawniającym proces obsługi studentów
w codziennym toku studiów.
Obydwaj Wirtualni Asystenci dostępni są w postaci czatbotów w odpowiednich do ich zakresu sekcjach i podlegających im
zakładkach tj.:

  1. WAR- Wirtualny Asystent Rekrutacji: Sekcja Kandydat
  2. WAOTS- Wirtualny Asystent Obsługi Toku Studiów: Sekcja Student


W trzech Budynkach ANSB (Budynek C, Budynek E, Budynek F) przy wejściu, po lewej stronie na wprost szatni, zlokalizowane są
infokioski w pomarańczowym kolorze obudowy. Infokiosk stanowi pomoc w szybkim i prostym odnalezieniu informacji
dotyczącej procesu obsługi studiów. Student z łatwością odnajdzie drogę do interesującego go pomieszczenie czy dowie się,
gdzie załatwić interesującą go sprawę związaną z tokiem studiów. Dzięki wspomnianym wyżej Asystentom WAR i WAOTS oraz ekomunikatom informującym m. in. o zajęciach, zmianach dotyczących przesunięcia terminu lub miejsca wykładu/ćwiczeń,
zarządzeniach rektora, ogłoszeniach i wydarzeniach, które mają się odbyć na uczelni.

Wsparcie psychologiczne Wsparcie toku studiów