Kolegium Społeczno-Ekonomiczne

Instytut Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Finanse i Rachunkowość

dostępne moduły:

Funkcjonowanie i finansowanie przedsiębiorstw

Rachunkowość i podatki

Studia II stopnia: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Menedżerskie studia ekonomiczno-prawne

dostępne moduły:

Menedżer usług publicznych

Menedżer procesów biznesowych

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Zarządzanie

dostępne moduły:

Nowoczesne zarządzanie Biznesem

Zarządzanie usługami TSL (Transport Spedycja Logistyka)

Instytut Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Administracja

dostępne moduły:

Samorząd terytorialny

Administracja gospodarcza

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

dostępne moduły:

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne

Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

Pilot mechanik samolotu ultralekkiego

Instytut Nauk Społecznych

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Pedagogika

dostępne moduły:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pedagogika szkolna z edukacją medialną

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Studia II stopnia: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Pedagogika

dostępne moduły:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

Pedagogika szkolna z edukacją medialną

Terapia pedagogiczna z socjoterapią

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką społeczną

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia jednolite magisterskie: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Skład Rady Kolegium Społeczno-Ekonomicznego

 1. dr Piotr Miller, prof. ANSB - Dziekan Kolegium, Przewodniczący Rady Kolegium
 2. dr Barbara Dembowska, prof. ANSB - Prorektor ds. Kształcenia
 3. dr hab. Dorota Burzyńska - Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych i o Zarządzaniu
 4. dr Alojzy Pilich, prof. ANSB - Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i o Bezpieczeństwie
 5. dr Grażyna Cęcelek prof. ANSB - Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych
 6. mgr Kinga Kwiatkowska - Kierownik Biura Karier
 7. mgr Katarzyna Frankowicz-Magdziarz - Specjalista w Biurze Obsługi Studenta (Dział Dydaktyczny)
 8. mgr Konstanty Marat - Przedstawiciel Otoczenia Społeczno-gospodarczego, Skierniewicka Izba Gospodarcza
 9. Jakub Kadysz - Przedstawiciel Otoczenia Społeczno-Gospodarczego, EMKA S.A.
 10. Jakub Domański - Przedstawiciel Otoczenia Społeczno-Gospodarczego, Citibank Europe PLC
 11. Wiktoria Wójcik - Przedstawiciel Studentów Kolegium
Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne