Uczelnia

Baza wiedzy

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

Batorego 64E pok. E10

 

Projekt "APERTUS Uczelnia dostępna dla wszystkich" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jego główne cele dotyczą poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dla OzN (osób z niepełnosprawnościami)

Znajdziesz tu elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych zgodnych z tematyką przeprowadzonych szkoleń dla pracowników ANSB w ramach projektu „APERTUS Uczelnia dostępna dla wszystkich”
 • Diagnoza potrzeb i funkcjonowanie studentów niepełnosprawnych w środowisku akademickim (w tym z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
 • Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi, w tym ze spektrum Autyzmu
 • Techniki radzenia sobie z agresją studenta oraz własnymi emocjami w trudnych sytuacjach, trening kontroli stresu i relaksacji
 • Warsztaty z prostego języka i tekstu łatwego do czytania i rozumienia (Easy to read) oraz tworzenia dostępnych dokumentów w Pakiecie Office
 • Zasady pierwszej pomocy oraz zasady ewakuacji z uwzględnieniem procedur odnoszących się do osób z niepełnosprawnościami                                                                             
 • Język migowy- poziom podstawowy
 • Różnorodność i integracja (diversity & inclusion) 
 • Podnoszenie jakości obsługi klienta- studenta w działach obsługi. Zasady profesjonalnej i rzetelnej obsługi klienta w uczelni.
 • Praca z grupą, praca z dorosłymi, osobami ze zróżnicowanymi potrzebami (Experiential Learning Model)
 • Komunikacja motywująca (motivating communication)
 • Przygotowywanie stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG
 • Informatyczne narzędzia dydaktyczne wykorzystywane w sposób dostępny
 • Aktywizujące metody dydaktyczne  w zróżnicowanej grupie
Wsparcie procesu edukacyjnego Ważne dokumenty