Student

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:
Data publikacji: 16.03.2023

VI edycji programu „Edukacji Wojskowej Studentów - Legia Akademicka” (moduł podoficerski)

Informujemy, że w dniu 21.02.2023 r. o godz. 12:30 w auli budynku E zostanie przeprowadzone spotkanie informacyjne dotyczące skorzystania z możliwości uczestnictwa w VI edycji programu „Edukacji Wojskowej Studentów - Legia Akademicka” (moduł podoficerski).

Zgłoszenia do w/w programu przyjmowane są w Biurze Obsługi Studenta (Dziekanat) przez p. mgr Marzenę Zaborską w terminie do dn. 24.03.2023 r. do godz. 10:00.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Edukacji Wojskowej Studentów – Legia Akademicka” można uzyskać:
- Biuro Obsługi Studenta Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego p. mgr Marzeny Zaborskiej - tel. 46/834 40 09
- Koordynator programu „EWS-Legia Akademicka” - dr Alojzy Pilich prof. ANSB - tel. +48/883 263 698.

Jednocześnie w w/w terminie odbędzie się spotkanie informacyjno – promocyjne z funkcjonariuszami i pracownikami Policji (Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi i Komenda Miejska Policji w Skierniewicach) dotyczące możliwości wstąpienia w szeregi w/w formacji.

Uczestnictwo w w/w spotkaniach studentów obowiązkowe.

Data publikacji: 14.02.2023

Rekrutacja Edukacji Wojskowej Studentów – Legia Akademicka

Studentki i studenci ANSB
Informujemy, że został uruchomiony proces rekrutacji studentów Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego do VI edycji programu „Edukacji Wojskowej Studentów – Legia Akademicka” na moduł podoficerski. Jest to program skierowany do studentów wszystkich kierunków, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, z myślą o wstąpieniu do wojska i służby czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż.

Zgłoszenia do w/w programu przyjmowane są w Biurze Obsługi Studenta przez p. mgr Marzenę Zaborską w terminie do dnia 04.03.2023 r. r. do godz. 14,oo.
Wszelkie informacje dotyczące programu „Edukacji Wojskowej Studentów – Legia Akademicka” można uzyskać:

- Biuro Obsługi Studenta Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego p. mgr Marzeny Zaborskiej - tel. 46/834 40 09
- Koordynator programu „EWS-Legia Akademicka” - dr Alojzy Pilich prof. ANSB - tel. +48/883 263 698.

Data publikacji: 16.01.2023

Ankiety

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 do 23 stycznia 2023 r. możecie Państwo dokonać anonimowej oceny wszystkich zajęć realizowanych w semestrze zimowym, logując się na indywidualne konto w systemie USOS. Po tym terminie moduł elektronicznej oceny zajęć dydaktycznych będzie nieaktywny.
Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna.
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiet.

Data publikacji: 02.01.2023

Biuro Karier oraz Biuro Projektu - informacja

W dniach 02, 05, 13 stycznia 2023 r. Biuro Karier oraz Biuro Projektu będzie nieczynne. Kontakt w tych dniach tylko w formie zdalnej. Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 20.12.2022

Informacja dotycząca VI edycji Edukacji Wojskowej Studentów „Legia Akademicka’’

W dniu 21.12.2022 r. o godz. 19,oo na platformie MS Teams naszej uczelni (kanał Legia Akademicka) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości udziału studentów Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w VI edycji Edukacji Wojskowej Studentów „Legia Akademicka”. Możliwości udziału naszych studentów w/w programie przedstawi uczelniany koordynator dr Alojzy Pilich prof. ANSB i szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Skierniewicach ppłk Piotr Mitkowski. Zainteresowane osoby udziałem w EWS „LA” zapraszamy serdecznie do bezpośredniego połączenia się na platformie MS Teams.

Data publikacji: 12.12.2022

Zarządzenie – zasady funkcjonowania Uczelni

Rektor ANSB dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. ANSB wydała zarządzenie w sprawie: zasad funkcjonowania ANSB dotyczących wprowadzenia czasowego trybu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz częściowego trybu pracy zdalnej w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii. Od dnia 15 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem.

Pedagogika II stopnia Pielęgniarstwo