Pomoc studentom z niepełnosprawnościami
Student

Pomoc studentom z niepełnosprawnościami

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. dostępności

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

ul. Batorego 64E pok. E10

 

dr Elżbieta Woźnicka

Koordynator
ds. dostępności

Stypendia i zapomogi Dom Studenta