Nauka

Konferencje

konferencje lipiec 2024

pon, 12.12

Aula E218, godz. 10:00

Wykład: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz nowe technologie w życiu współczesnego człowieka

W dniu 12 grudnia 2022 r. od godz. 10.00 w Auli E218, odbędzie się wykład „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz nowe technologie w życiu współczesnego człowieka", który wygłosi dr inż. Łukasz Rybak, adiunkt z Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych

Do Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w ramach Umowy Patronackiej naszej Uczelni z Zespołem Szkół nr3 w Skierniewicach, zaproszeni zostali uczniowie LO – profil politechniczny z klas 3 i 4 wraz z opiekunami.
Tematyka wykładu:
Wiedza dotycząca zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz sztucznej inteligencji, w szczególności wielokryterialnej optymalizacji algorytmów i ich zastosowań. Zostaną zaprezentowane techniki akwizycji danych pozwalające na dostarczanie dużej ilości danych dla wspomnianych algorytmów.
Członkowie Koła Naukowego „Singleton” przedstawią krótką prezentację kierunku Informatyka.

Przewidywany czas trwania spotkania ok. 1,5 godziny.

cz, 08.12

godz. 18.00

Webinar - Początek kariery w IT

W dniu 8 grudnia 2022 r. – dla studentów kierunku Informatyka - webinar prowadzony przez Experta Accenture z serii Accenture Training Labs: "Początek kariery w IT - jak znaleźć pierwszą pracę i czego się spodziewać?".

Link do spotkania zostanie przesłany przez dyrektora Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych do wszystkich grup studentów kierunku Informatyka.

śr, 19.10

AULA E218, GODZ. 10.00

Seminarium „Złap za stery swojej kariery”

Dnia 19 października br., w ANSB odbędzie się Seminarium „Złap za stery swojej kariery”. Organizatorami spotkania są: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego, Łódzka Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach.


czytaj więcej

wt, 18.10

Aula E218, godz. 13.20

Konferencja/szkolenie „Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”

W dniu 18 października 2022 r. od godz. 13.20 w auli 218, budynek E w ANSB odbędzie się Konferencja/ szkolenie w formie on-line, skierowane do studentów kierunku Informatyka (studia stacjonarne i niestacjonarne). Organizatorem spotkania jest DOWÓDZTWO KOMPONENTU WOJSK OBRONY CYBERPRZESTRZENI Legionowo, elitarną jednostkę podległą Ministrowi Obrony Narodowej.
Szczegóły dotyczące tematyki spotkania:
• Historia oraz struktura i zadania Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
• Znaczenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
• Przyczyny oraz proces tworzenia WOC
• Sposoby prowadzące do tego jak zostać żołnierzem zawodowym
• Profity płynące z pełnienia zawodowej służby wojskowej
• Praca w DKWOC jako pracownik cywilny.

Przewidziany czas spotkania ok. 90 min.
Studenci 4 roku (studiów stacjonarnych) i wszystkie roczniki (studiów niestacjonarnych) otrzymają link, który umożliwi dołączenie do spotkania.
Kontakt: koordynator z ramienia ANSB - dr Danuta Rozpędowska-Matraszek, prof. uczelni – dyrektor Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych, e-mail: dmatraszek@ansb.pl

pt, 20.05

MIEJSCE: ONLINE

Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i audytu w kontekście Eurointegracji

W dniu 20 maja br., odbędzie X Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja on-line „Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i audytu w kontekście Eurointegracji”, organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Odessie wraz z naszą Uczelnią.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z dr inż. Hanną Lewandowską – koordynatorem ds. współpracy akademickiej z krajami partnerskimi programu Erasmus+, e-mail: hlewandowska@pusb.pl.
Organizatorzy zastrzegają, że ze względu na nieprzewidywalną sytuację w Ukrainie (Odessa), informacja może w każdej chwili ulec zmianie bądź okazać się nieaktualna.


czytaj więcej

cz, 12.05

GODZINA: 09:00
MIEJSCE: AULA F242

I Konwent Nauk o Zdrowiu

W dniach 12-13 maja br. odbędzie się I Konwent Nauk o Zdrowiu. Organizatorami wydarzenia są Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne oraz Uczelniana Rada Samorządu Studentów Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.

Podczas konwentu będzie można oddać krew, zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku kości, posłuchać ciekawych prelekcji, wziąć udział w debacie na temat HIV, przygotować zdrowe jedzenie czy udać się na spacer botaniczny. Ponadto na terenie skierniewickiego rynku i kampusu PUSB odbędzie się dzień otwarty dla społeczności Skierniewic (pomiar ciśnienia, glikemii, edukacja żywieniowa, rola skóry w życiu człowieka).

Ideą spotkania jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia i pomagania innym, przybliżenie zawodu pielęgniarki oraz promowanie Miasta Skierniewice, jako miejsca na ziemi, gdzie warto się uczyć, żyć i pracować, z którym warto związać swoją przyszłość, by tu rozwijać swój talent i umiejętności.

Zapraszamy do udziału.


czytaj więcej

cz, 07.04

GODZINA: 09:30-15:00

Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy

7 kwietnia br., odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy” organizowana przez Instytut Nauk Społecznych Kolegium Społeczno-Ekonomicznego Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego.


czytaj więcej
Wydawnictwo