SOU
Uczelnia

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

Kontakt

dr Barbara Dembowska
prof. ANSB
Prorektor ds. kształcenia

W dniach 16-17 września 2019 r. JM Rektor PUSB dr Daniel Stos uczestniczył w Kongresie Społecznej Odpowiedzialności Nauki w Krakowie, podczas którego podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Deklaracja stanowi o dobrowolnym zaangażowaniu się Uczelni w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w procesie dydaktycznym, w pracy naukowej oraz w organizacji Uczelni. Deklaracja zawiera 12 zasad, którymi powinny kierować się uczelnie, dążąc do spełnienia najwyższych standardów funkcjonowania. Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Kronika 15-lecia