Pracownik

Ważne dokumenty

Regulaminy Zarządzenia ZFŚS PPK

Regulaminy

Pliki do pobrania
pobierz plik Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych

Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych9 MB

pobierz plik Kodeks Etyczny środowiska akademickiego 2009.01.26

Kodeks Etyczny środowiska akademickiego 2009.01.26451 KB

pobierz plik Kodeks Etyki Pracownika Naukowego 2020.06.25

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego 2020.06.25376 KB

pobierz plik Kodeks Etyki Studenta 2023.01.19 WORD

Kodeks Etyki Studenta 2023.01.19 WORD15 KB

pobierz plik Regulamin przyznawania nauczycielom akad. nagród Rektora 2023.09.18 WORD

Regulamin przyznawania nauczycielom akad. nagród Rektora 2023.09.18 WORD46 KB

pobierz plik Kodeks Etyki Studenta 2023.01.19

Kodeks Etyki Studenta 2023.01.19 495 KB

pobierz plik Regulamin antyplagiatowy 2023.09.18 WORD

Regulamin antyplagiatowy 2023.09.18 WORD25 KB

pobierz plik Regulamin antyplagiatowy 2023.09.18

Regulamin antyplagiatowy 2023.09.18 1 MB

pobierz plik Regulamin dyplomowania 2023.02.20 WORD

Regulamin dyplomowania 2023.02.20 WORD75 KB

pobierz plik Regulamin dyplomowania 2023.02.20

Regulamin dyplomowania 2023.02.20 4 MB

pobierz plik Regulamin organizacyjny 2023.06.26 WORD

Regulamin organizacyjny 2023.06.26 WORD173 KB

pobierz plik Regulamin organizacyjny 2023.06.26

Regulamin organizacyjny 2023.06.2618 MB

pobierz plik Regulamin pracy 2022.07.01 WORD

Regulamin pracy 2022.07.01 WORD696 KB

pobierz plik Regulamin pracy 2022.07.01

Regulamin pracy 2022.07.0118 MB

pobierz plik Regulamin przyznawania nauczycielom akad. nagród Rektora 2023.09.18

Regulamin przyznawania nauczycielom akad. nagród Rektora 2023.09.18 999 KB

pobierz plik Regulamin sesji egzaminacyjnej  dd 2023.10.01 WORD

Regulamin sesji egzaminacyjnej dd 2023.10.01 WORD39 KB

pobierz plik Regulamin sesji egzaminacyjnej  dd 2023.10.01

Regulamin sesji egzaminacyjnej dd 2023.10.012 MB

pobierz plik Regulamin studenckich praktyk zawodowych 2023.05.22 WORD

Regulamin studenckich praktyk zawodowych 2023.05.22 WORD70 KB

pobierz plik Regulamin studenckich praktyk zawodowych 2023.05.22

Regulamin studenckich praktyk zawodowych 2023.05.22 10 MB

pobierz plik Regulamin studiów od 2023.10.01 WORD

Regulamin studiów od 2023.10.01 WORD137 KB

pobierz plik Regulamin studiów od 2023.10.01

Regulamin studiów od 2023.10.0112 MB

pobierz plik Regulamin studiów podyplomowych od 2023.10.01 WORD

Regulamin studiów podyplomowych od 2023.10.01 WORD102 KB

pobierz plik Regulamin studiów podyplomowych od 2023.10.01

Regulamin studiów podyplomowych od 2023.10.014 MB

pobierz plik Regulamin wyborczy 2023.05.22 WORD

Regulamin wyborczy 2023.05.22 WORD46 KB

pobierz plik Regulamin wyborczy 2023.05.22

Regulamin wyborczy 2023.05.22 3 MB

pobierz plik Regulamin wynagradzania od 15.09.2021 r. WORD

Regulamin wynagradzania od 15.09.2021 r. WORD185 KB

pobierz plik Regulamin wynagradzania od 15.09.2021 r.

Regulamin wynagradzania od 15.09.2021 r. 6 MB

pobierz plik Regulamin ZFŚS  2022.06.15 WORD

Regulamin ZFŚS 2022.06.15 WORD3 MB

pobierz plik Regulamin ZFŚS  2022.06.15

Regulamin ZFŚS 2022.06.15 8 MB

pobierz plik Sposób potwierdzenia efektów uczenia się od 2023.10.01 WORD

Sposób potwierdzenia efektów uczenia się od 2023.10.01 WORD4 MB

pobierz plik Sposób potwierdzenia efektów uczenia się od 2023.10.01

Sposób potwierdzenia efektów uczenia się od 2023.10.01 52 KB

pobierz plik Statut ANSB 17.04.2023 WORD

Statut ANSB 17.04.2023 WORD129 KB

pobierz plik Statut ANSB 17.04.2023

Statut ANSB 17.04.202316 MB

pobierz plik Strategia Uczelni na lata 2019-2024 WORD

Strategia Uczelni na lata 2019-2024 WORD65 KB

pobierz plik Strategia Uczelni na lata 2019-2024

Strategia Uczelni na lata 2019-20245 MB

pobierz plik Uczleniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 2023.06.26 WORD

Uczleniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 2023.06.26 WORD3 MB

pobierz plik Uczleniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 2023.06.26

Uczleniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 2023.06.2611 MB

pobierz plik Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów 2023.04.17 WORD

Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów 2023.04.17 WORD57 KB

pobierz plik Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów 2023.04.17

Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów 2023.04.17 5 MB

pobierz plik Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów podyplomowych  2023.04.17 WORD

Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów podyplomowych 2023.04.17 WORD37 KB

pobierz plik Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów podyplomowych 2023.04.17

Wytyczne w zakresie dostosowania programów studiów podyplomowych 2023.04.172 MB

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to powszechne, systematyczne rozwiązanie, które umożliwia pracownikom gromadzenie pieniędzy na przyszłość, przy zaangażowaniu pracodawców i państwa. W obliczu zachodzących w Polsce zmian demograficznych – starzenia się społeczeństwa - uczestnictwo w PPK jest koniecznością, by na emeryturze nie być skazanym wyłącznie na niską emeryturę z ZUS.

Instytucją zarządzającą środkami pracowników w ramach PPK jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU) należące do Grupy PZU.

PPK w praktyce…
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nakłada na pracodawcę obowiązek utworzenia programu, jednak dla pracownika jest on dobrowolny. Zgodnie z ustawą, pracodawca zawiera umowę o prowadzenie w imieniu wszystkich pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnych i rentowych przez co najmniej 3 miesiące i znajdują się w przedziale wiekowym 18-55 lat, chyba że pracownik złoży pracodawcy oświadczenie o rezygnacji z odprowadzenia wpłat. Jednak po okresie 4 lat w obowiązku pracodawcy jest poinformowanie pracownika o ponownym zapisie do programu (istnieje możliwość ponownego złożenia oświadczeniu o rezygnacji z odprowadzenia wpłat). Natomiast pracownicy powyżej 55. roku życia, a przed ukończeniem 70 lat nie zostaną automatycznie zapisani, chyba że złożą pracodawcy deklaracje przystąpienia do PPK.

Programy studiów Biuro Karier