Oferty pracy

Oferty pracy

Pliki do pobrania Oferty pracy

Lista ofert pracy

alfabetycznie / od najnowszych

Rodzaj oferty: Praca na Uczelni
Miejsce pracy: Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Stanowisko: asystent
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Data dodania: 06.09.2023
Termin ważności oferty: 06.10.2023

Asystent - konkurs nr 16/2023

Wymagania:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.)

Wymagania:

- tytuł magistra wychowania fizycznego,

- dyplomy instruktorskie / szkolenia/kursy dodatkowe,

- co najmniej 10 letnie doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,

- znajomość języka angielskiego umożliwiającego poprowadzenie zajęć w j. angielskim,

- doświadczenie w organizacji imprez sportowych,

- możliwość poprowadzenia takich zajęć jak: wychowanie fizyczne, podstawy i metodyka wychowania fizycznego w klasach 1-3, gry i zabawy dla dzieci, dietetyka sportowa

- znajomość Pakietu MS Office,

Preferowane będzie zatrudnienie na podstawowym miejscu pracy w ANSB.

 

Programy studiów Wydarzenia