Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne

Instytut Nauk Przyrodniczych

Studia I stopnia: Inżynier
Stacjonarne, Niestacjonarne

Ogrodnictwo

dostępne moduły:

Kształtowanie terenów zieleni

Produkcja ogrodnicza

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Instytut Nauk Informatyczno-Technicznych

Studia I stopnia: Inżynier
Stacjonarne, Niestacjonarne

Informatyka

dostępne moduły:

Grafika i przetwarzanie danych

Bezpieczeństwo sieci i systemów

Instytut Nauk o Zdrowiu

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Kosmetologia

dostępne moduły:

Podologia

Wizaż i stylizacja

Kosmetologia i organizacja usług kosmetycznych

Kosmetologia i technologia kosmetyków

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

Dietetyka

dostępne moduły:

Dietetyka w rekreacji, odnowie biologicznej i sporcie

Dietetyka z promocją zdrowia

Technologia żywności i technika żywienia

Zioła i żywność funkcjonalna w profilaktyce i terapii

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne

Studia II stopnia: Magister
Stacjonarne, Niestacjonarne

Studia I stopnia: Licencjat
Stacjonarne, Niestacjonarne

MCSM

Monoprofilowe Centrum Symulacji
Medycznej PUSB

przejdź do strony

MCMS

Skład Rady Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Technicznego

  1. dr Joanna Soin, prof. ANSB – Dziekan Kolegium
  2. dr Barbara Dembowska, prof. ANSB – Prorektor ds. Kształcenia
  3. prof. dr hab. inż. Wojciech Mielicki – Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
  4. prof. dr hab. inż. Wojciech Stępień – Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych
  5. dr Danuta Rozpędowska-Matraszek – Dyrektor Instytutu Nauk Informatyczno-Technicznych
  6. mgr Urszula Kędzierska – pracownik Biura Karier
  7. mgr Marzena Zaborska – pracownik Biura Obsługi Studenta
  8. Dawid Wiśniewski – przedstawiciel studentów
Kolegium Społeczno-Ekonomiczne Senat