Uczelnia

Wsparcie psychologiczne

Kontakt

mgr Katarzyna Seliga

Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych

telefon

+48 46 834 40 10

godziny przyjęć

Batorego 64E pok. E10

 

Projekt "APERTUS Uczelnia dostępna dla wszystkich" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jego główne cele dotyczą poprawy dostępności Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dla OzN (osób z niepełnosprawnościami)

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Wspólna Troska” zarówno nasi studenci jak i pracownicy ANSB mają możliwość skorzystania z nieodpłatnego wsparcia psychologicznego w siedzibie Stowarzyszenia Wspólna Troska przy ul. Batorego 64H, 96-100 Skierniewice. Porady udzielane są w kontakcie bezpośrednim, a także w sposób zdalny, ustalony z Fundacją.


Aby spotkać się z psychologiem w fundacji lub umówić się na terapię zdalną, należy skontaktować się z Fundacją: tel. 504 076 640; 725 707 550 e-mail: nzoztroska@gmail.com

lub za pośrednictwem:

mgr Katarzyna Seliga,
Pełnomocnik Rektora
ds. osób niepełnosprawnych
email: kseliga@pusb.pl
telefon: +48 46 834 40 10
adres: ul. Batorego 64E pok. E10

Wsparcie cyfrowe