wydarzenia

II Konwent Nauk o Zdrowiu

cz, 11.05

11 maja odbędzie się II Konwent Nauk o Zdrowiu, organizowany przez Kolegium Medyczno-Przyrodniczo-Techniczne, Instytut Nauk o Zdrowiu, Kierunek Pielęgniarstwo Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, pod patronatem JM Rektor dr Elżbiety Stokowskiej-Zagdan, prof. ANSB.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.00 w Auli F 242 Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

W programie m.in. prelekcje: Zawód Ratownika Medycznego w Systemie Zdrowia; Rola pielęgniarki w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego; Aspekty prawne wykonywania zawodu pielęgniarki i ratownika medycznego; zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Od godz. 14.00 na Rynku Miasta Skierniewice dzień otwarty dla społeczności Skierniewic: pomiar ciśnienia, glikemii, edukacja żywieniowa, pokazy resuscytacji w oparciu o karetkę Systemu Ratownictwa Medycznego i służby Państwowej Straży Pożarnej – czas trwania: do ostatniego zainteresowanego.

Zapraszamy

Plakat